• Bildirilerin kongre web sitesi www.cerebralpalsy2021.org üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Online bildiri özeti gönderim sistemi digiAbstract’a kongre web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.

  Kongre’de sunulacak bildiriler ULAKBIM TR Dizinine bağlı hakemli bir dergi olan “Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi"nde yayınlanacaktır.

 • Kongrede sunulacak bildiriler deneysel çalışma, klinik çalışma ve özgün olgu sunumları şeklinde, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde Bildiri Özet Kitabında yer alacağından yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

  Başvurulan bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için sistemde kayıtlı yazarın Kongre Kayıt işlemini 31 Ocak 2021 tarihine kadar tamamlamış olması gerekmektedir.

 • 1. Bildiriler tercihe göre Türkçe veya İngilizce olarak yüklenebilir.

  2. Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.

  3. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

  4. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

  Örn: Mehmet Küçük

  5. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

  Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Ana Bilim Dalı, İstanbul

  6. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

  Örn: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx XXXxxxxxxxx

  7. Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.

  8. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

  9. Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

  10. Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 400 kelimeyi geçmemelidir.


  Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 • • Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

  • Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

  • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

  • Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

  Her bir SUNUCU YAZAR en fazla 3 bildiri ile başvuru yapabilir. Bildirilerin kabul edilmesi durumunda en fazla bir bildiri SÖZLÜ SUNUM olarak sunulabilecektir.

  Kabul edilmiş sözlü bildiri sahipleri için;
  - Sözlü bildirinin sunulabilmesi için “Sunucu” olarak sistemde belirtilen yazarın kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.

  Kabul edilmiş poster bildiri sahipleri için;
  - Poster bildirinin sunulabilmesi için posterde adı geçen yazarlardan en az 1(bir) tanesinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.


  Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için 0232 464 13 51 numaralı telefondan ya da cerebralpalsy@egekongre.com e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz.

 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak bağımsız hakemler tarafından yapılacaktır. Bildirilerin sözel ya da poster olarak kabul edilmesi hakem görüşlerine göre gerçekleştirilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

 • • Bildiri, Microsoft Word Programında A4 kâğıda sol, üst, sağ ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Bildiri, kaynakça dâhil en çok 15 sayfa olmalıdır.

  • Bildiri metni 12 punto, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tek satır aralığında ve paragraflar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

  • Birinci derece bölüm başlıkları büyük harfle ve koyu olarak, ikinci derece ve diğer alt bölüm başlıklarında her sözcüğün ilk harfi büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır.

  • Tablo ve şekiller, metin içinde ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

  • Yararlanılan kaynaklar, bildiri metninin sonunda yazarın soyadına göre alfabetik sırada, 11 puntoda ve kaynaklar arasında 1 satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır.