Prof. Dr. Hıfzı Özcan
8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
SALON 1
SAAT KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
10:30-11:45 PANEL 2 - Riskli Bebekte Erken Müdahale Başkanlar: İpek Akman, Mintaze Kerem Günel
10.30-10.50 Riskli Bebeklerde Aile Temelli Fizyoterapi Uygulamaları  Nilay Çömük Balcı
10.50-11.10 Riskli Bebeklerde Gelişimin Değerlendirilmesi ve Desteklenmesi Bedriye Tuğba Karaaslan
11.10-11.30 Erken Müdahale Programının Organize Edilmesi Tuba Derya Doğan
11.30-11.45 Tartışma
11:45-12:30 KONFERANS 5 Başkan: Semih Ayta
  Eksik Bir Dikotomi: Otizm Spekturum Bozukluğu mu? Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu mu? Yankı Yazgan
12:30-13:00 SÖZLÜ BİLDİRİ TARTIŞMALI OTURUMU 7 Başkanlar: İlker Sarıkaya, Semih Ayta
13:00-14:00 ÖĞLEN ARASI
14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUM - Yürüme Analizi Başkan: Muharrem İnan
14.00-14.15 Yürüme Analizine Giriş İlker Sarıkaya
14.15-14.30 Olgu Örnekleri  Muharrem İnan
14.30-14.45 Tartışma
14:45-15:30 KONFERANS 6 Başkanlar: İpek Akman, Uğur Özbek
  Gen Tedavisi İle İlgili Son Gelişmeler Fatih Ezgü
15:30-16:45 PANEL 3 - Cerebral Palsy'de 5N 1K Başkanlar: Hakan Şenaran, Murat Oto
15.30-15.50 Spml Cerrahisi Nedir? Endikasyonları Nelerdir? Ozan Ali Erdal
15.50-16.10 Kime Ne Zaman Hangisi? (Tenotomi/Miyotomi / Fasyotomi) Ali Fuat Karataş
16.10-16.30 Tendon Transferi Thomas Dreher
16:30-16:45 Tartışma
16:45-17:15 KAHVE ARASI
17:15-18:30 PANEL 4 - Az Görme Rehabilitasyonu Başkanlar: Tülay Kansu, Esra Akı
17.15-17.35 Beyin, Göz, Yapay Görme ve Rehabilitasyonu  Tülay Kansu
17.35-17.55 Az Gören Çocuğa Oftalmoloji Bakışı Pınar Altıaylık Özer
17.55-18.15 Az Gören Çocuğun Rehabilitasyonunda Ergoterapi ve Fizyoterapi Yaklaşımları Songül Atasavun Uysal, Esra Akı
18.15-18.30 Tartışma

 

Prof. Dr. Hıfzı Özcan
8. Uluslararası Katılımlı Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi
SALON 2
SAAT KONU BAŞLIĞI KONUŞMACILAR
10:30-11:15 KONFERANS 7 Başkanlar: Birgül Bayoğlu, Kürşat Bora Çarman
  Özel Eğitim ve Kaynaştırma Yaklaşımları Elisabeth von Stechow
11:15-12:30 PANEL 5 - Erken Çocukluk Döneminde Cerebral Palsy Başkanlar: Birgül Bayoğlu, Kürşat Bora Çarman
11.15-11.35 Cerebral Palsy'nin Psikolojik Tedavisinde Ailenin Yeri  Şebnem Soysal Acar
11.35-11.55 Cerebral Palsy'de Erken Okuryazarlık Pelin Piştav Akmeşe
11.55-12.15 Erken Çocukluk Döneminde Aile Eğitimi - Yaklaşımlar Şebnem Gümüşcü
12.15-12.30 Tartışma
12.30-13.00 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Çalışma Sistemi Oturumu Başkan: Hulusi Armağan Yıldırım
Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin Evde Sağlık ve Bakımı Ayşe Rona
Serebral Palsi ve Bakım Hizmetleri Elçin Tenteriz
12.30-14.00 ÖĞLEN ARASI
14:00-14:45 UYDU SEMPOZYUM - Pelvik Taban Üriner Problemler Başkan: Mehmet Cenk Gürbüz
  Cerebral Palsy'li Çocuklara Ürolojik Yaklaşım Murat Dayanç
  Nörojenik Mesane ve Nörojenik Bağırsak Problemlerinde Rehailitasyon Yelda Pekbay
14:45-15:30 KONFERANS 8 Başkan: Bülent Elbasan
  Robotik Rehabilitasyon Deborah Gaebler-Spira
15:30-16:45 PANEL 6 - Biyopsikososyal Model Perspektifi ile Aile ve Engellilik Başkan: Gökhan Malkoç
15.30-15.50 Psikososyal Model ve Engellilik  Gökhan Malkoç
15.50-16.10 Eğitim Hakkının Biopsikososyal Model ile Çözümü Zeynep Hande Sart
16.10-16.30 Engellilik «Aile»yi Nasıl Etkiler? Olası Etkiler ve Biyopsikososyal Model ile Çözümü Figen Eroğlu Ada
16:30-16:45 Tartışma
16:45-17:15 KAHVE ARASI
17:15-18:30 PANEL 7 - Cerebral Palsy'de ICF Temelli Bütüncül Rehabilitasyon Yaklaşımlarında Fizyoterapi - Ergoterapi - Dil ve Konuşma Terapisi Birlikteliği Başkanlar: Kıvılcım Gücüyener, Semih Ayta
17.15-17.30 Cerebral Palsy'de ICF Temelli Bütüncül Yaklaşım ve Çocuk Gözünden Hablitasyona Bakış: Favori Kelimlerim Mintaze Kerem Günel
17.30-17.45 Cerebral Palsy'de Fizyoterapi Yaklaşımları Kübra Seyhan
17.45-18.00 Cerebral Palsy'de Ergoterapi Yaklaşımları Sinem Salar
18.00-18.15 Cerebral Palsy'de Dil ve Konuşma Terapisi Yaklaşımları Fatma Esen Aydınlı
18.15-18.30 Tartışma